Generelle ordensregler

Generelle ordensregler

Innenfor en campingbedrift bor mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige vaner, og dette er nettopp en del av det fascinerende og spennende ved camping. Men, dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre. For gjester som har inngått avtale om sesongleie gjelder retningslinjer for sesonggjester i tillegg til nedenstående.

Ankomst:
Meld din ankomst i kiosk/resepsjon. Her oppgis navn og hjemstedsadresse. Legitimasjon forevises på forlangende. All betaling skjer på forskudd. Grupper innregistreres av reise-/gruppeleder.

Er det spesielle forhold med boenheten din, si ifra ved ankomst.

Avreise:
Dersom annet ikke er avtalt, skal campingtomten forlates ryddig og senest kl. 14.00.

Priser:
Betaling etter gjeldende priser. Se eget oppslag.

Se priser her

Opphold:
Du plikter å sette deg inn i regler vedrørende brannvern, gass, el.tilkopling og andre sikkerhetsbestemmelser. Følg derfor oppslag og betjeningens anvisninger. Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse. Egne innretninger som gjerde, plattform mv. må ikke settes opp uten drivernes samtykke. Graving i bakken må ikke finne sted. Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt. Noen typer spill og lek mellom telt, vogner og bobiler kan være farlig og sjenerende. Ballspill skal skje på lekeplassen syd på holmen. Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet. Det må vises hensyn overfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hunder skal holdes i kort bånd. Hundepose må brukes. Kjæledyr skal ikke tas med inn på kiosk/pub. Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke. Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.

Ansvar:
Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skade som blir påført bedriften eller andre gjester må dekkes etter gjeldende regler.

WiFi:
All nettsurfing og annen bruk skal følge Norsk lov. Campingplassen tar ikke ansvar for evt. misbruk av internett. Ulovlig fildeling er ikke tillatt. Egen router utenom campingplassens nettverk tillates ikke dersom dette benytter campingens nettverk som kilde. All bruk blir loggført og vil kunne spores tilbake til brukeren dersom dette kreves av offentlige myndigheter. Alvorlig misbruk medfører utestengelse fra campingens nettverk for alltid i tillegg til en mulig anmeldelse.

Parkering:
Maks 1 bil pr. plass. Bilen parkeres mellom draget på egen vogn og bak-ende på neste vogn.

Strømkabel:
Det skal være en skadefri ledning fra strømboksen til inntak i vognen. Strømkabelen skal være gummikabel 3×2,5 mm² og jordet. Kabelen skal maksimum være 25 meter lang og trukket ut av trommel. Kabler for støpsler skal være i forskriftsmessig stand.

Vogneier har selv ansvar for godkjent kabel og installering i vognen.

Brannvern
Alle vogner skal ha 6 kg brannslukningsapparat og røykvarsler i vogn og fortelt! Avstanden mellom vogner/fortelt må være minimum 4 meter.

Propanledninger/annet:
Propanledninger eller andre anlegg og innretninger på plassen skal være vedlikeholdt.

Avløp:
Spillvann og lignende skal ikke slippes ned i grunnen, men samles opp og tømmes på dertil tilrettelagt sted.

Avfall/containere:
Stor container skal kun benyttes til restavfall. Dette betyr at gamle stoler/griller/tepper etc. må dere kjøre til Kastet Avfallstasjon. De er oppe på lørdager. Tilhenger kan lånes av oss.

Tømming av toalett fra vogn/bobil:
Tømming av toalett fra vogn/bobil skjer på anvist plass.

Ro på plassen:
Det skal være nattero på plassen etter klokken 24.00. Musikk skrus av kl. 23.30. Bommen stenges 23:00 og åpnes 07:00 hver dag.