Retningslinjer for sesonggjester

Som innflyttet sesonggjest forplikter du deg til å lese og følge disse retningslinjene.

Utenom disse reglene og punktene gjelder også de generelle ordensreglene.

Innflytting på sesongplass anses som automatisk godkjennelse av retningslinjene.

Leieforholdet: Sesongen på campingen er fra 1. mai til 1. september. Utenom denne perioden må vogn og platting fjernes fra plassen. Plassen skal være ryddig ved sesongslutt. Leietaker har plikt til, for egen regning, å fjerne installasjoner som levegger, plattinger, ledninger og/eller andre konstruksjoner som leietaker selv har montert/oppført. Eventuelle skader på plassen som da måtte oppstå under fraflytting skal utbedres av leietaker og eventuelt erstattes.

Plattingen kan legges på pall med presenning rundt og drives lagrer dette på egen lagringsplass på område. Driver tar ikke noe ansvar for denne lagringen.

Den årlige leiesum blir fastsatt av driver hvert år. Leiesummen deles i to terminer med forfall ca 15. mars og 15. juni hvert år. Det gis ikke mulighet for plassering av vogn hvis ikke første termin er innbetalt. Purregebyr vil påløpe ved for sen betaling.

Innkjøring: Innkjøring skjer etter sesongens åpning: 1. mai eller fredag før 1. mai.

Plattinger: Plattinger skal ikke være større enn størrelsen som fortelt. Øvrige plattinger/gjerder/levegger må avtales med driver. Konstruksjonene på plasseres i ht brannreglene.

Beplantning: Beplantning skal være i potter. Det som er beplantet skal stelles av leietaker.

Parkering: Maks 1 bil pr. plass. Bilen parkeres mellom draget på egen vogn og bak-ende på neste vogn eller egen spesifisert plass. Kortvarig gjesteparkering skjer på felles parkeringsplass utenfor bommen.

Salg av vogner: Salg med plass (Salg på rot): Kjøper/ny eier må ta kontakt med driver for å avklare nytt leieforhold. Full sesongleie skal være innbetalt dersom vogn selges med plassen og plasseringen gjelder kun ut sesongen.

Vognplassen: Plassen skal holdes pen og ryddig. Det skal ikke oppbevares bygningsrester og annet rot/søppel ved eller under vognen. Gress rundt og under vognen klippes av vogneier. Leietaker plikter å erstatte all skade utover vanlig slitasje som skyldes uaktsomhet fra en selv eller noen en har gitt adgang til plassen. Leietaker må overholde de generelle ordensreglementet og regler for oppstillingsplasser på Granholmen Camping og brudd på dette kan være oppsigelsesgrunn.

Strømkabel: Det skal være en skadefri ledning fra strømboksen til inntak i vognen. Strømkabelen skal være gummikabel 3×2,5 mm² og jordet. Kabelen skal maksimum være 25 meter lang og trukket ut av trommel. Kabler for støpsler skal være i forskriftsmessig stand.

Strøm til fortelt skal plugges fra kontakt inne i vognen. Skjøteledning skal ikke brukes til kaffetrakter, kaffemaskin, tørketrommel, varmtvannsbreder, varmeovner eller varmepumper. Vogneier har selv ansvar for godkjent kabel og installering i vognen. Oppdages feil på kabelutstyr vil de bli koblet fra og klippet!

Brannvern: Alle sesonggjester er pålagt å fylle 2 stk. 10 liters bøtter med vann, og ha disse stående under vogna, ved hjulet. Det er ditt ansvar å påse at disse er fulle av vann til enhver tid. Skulle uhellet være ute betyr dette at alle vet hvor det finnes vann, og at det er lett å transportere.

På Granholmen Camping er det påbudt med røykvarsler i alle vogner og fortelt!

Avstanden mellom vogner/fortelt må være minimum 4 meter.

Propanledninger/annet: Propanledninger eller andre anlegg og innretninger på plassen skal være vedlikeholdt.

Avløp: Spillvann og lignende skal ikke slippes ned i grunnen, men samles opp og tømmes på dertil tilrettelagt sted.

Avfall/containere: Stor container skal kun benyttes til restavfall. Dette betyr at gamle stoler/griller/tepper etc. må dere kjøre til Kastet Avfallstasjon. De er oppe på lørdager. Tilhenger kan lånes av oss.

Tømming av toalett fra vogn/bobil: Tømming av toalett fra vogn/bobil skjer på anvist plass.

Ro på plassen: Det skal være nattero på plassen etter klokken 24.00. Musikk skrus av kl. 23.30. Bommen stenges 23:00 og åpnes 07:00 hver dag.